Versie 2.0 AVG – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-11-2018.

Administratiekantoor Petiet, gevestigd aan Plotterstraat 1 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Plotterstraat 1
Postbus 37318
1030 AH Amsterdam
+31 (0)20 – 61 81 000

Frank Petiet is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Petiet. Hij is te bereiken via admin@petiet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Petiet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Administratiekantoor Petiet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratiekantoor Petiet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Administratiekantoor Petiet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het kunnen opstellen en indienen van uw belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratiekantoor Petiet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratiekantoor Petiet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel: Uitvoeren van onze diensten en werkzaamheden

Type gegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geslacht 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboortedatum 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboorteplaats 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Adresgegevens 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Telefoonnummer 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
E-mailadres 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
burgerservicenummer (BSN) 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Bankrekeningnummer 7 jaar t.b.v. voeren administratie

Doel: Presenteren, bijhouden, monitoren van deze website

Type gegevens Reden
IP adres zie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Locatiegegevens zie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Gegevens over uw activiteiten op onze website zie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen zie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Lijst met contactgegevens van de klant via een app zie “Welke Cookies gebruiken wij?”
Internetbrowser en apparaat type zie “Welke Cookies gebruiken wij?”

Persoonsgegevens die u actief verstrekt via formulieren op onze website (www.petiet.nl) zoals e-mailadres, voor- en achternaam worden niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratiekantoor Petiet verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en / of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor Petiet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sub processor Purpose Location of data and/ or Applicable data protection
Exact Online Bookkeeping software EU – MS Azure
Vision Unit 4 Informational Accounting software Europe
Nextens Online fiscal software tool Europe

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Administratiekantoor Petiet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Administratiekantoor Petiet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Zie “Welke cookies gebruiken wij” hieronder voor een compleet overzicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor Petiet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@petiet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Administratiekantoor Petiet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratiekantoor Petiet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Frank Petiet (admin@petiet.nl).

Welke Cookies gebruiken wij?